Prípravné kurzy pre školský rok 2021/2022 začínajú 4.9., 5.9. a 11.9., 12.9..


PRIHLASOVANIE DO PRÍPRAVNÉHO KURZU NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 AKTUÁLNE PREBIEHA!


Vzdelávacie centrum ACS ponúka komplexnú prípravu na vysoké školy - MEDICÍNA v malých študijných skupinách.


PRÍPRAVA NA MEDICÍNU

Na základe princípov systematickosti, efektívnosti a profesionálneho prístupu je príprava rozdelená do 2 častí tvoriacich komplexný celok s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky:


1. Zimný semester (september ‒ december)

8 sústredení v intervale každý druhý týždeň


2. Letný semester (január ‒ apríl)

8 sústredení v intervale každý druhý týždeň


MIMORIADNA PONUKA

Celoročná dvojsemestrálna príprava z chémie, biológie a fyziky na Lekárske fakulty v ČR. Viac informácií na www.acsspecial.sk


SKUPINOVÉ VYUČOVANIE V MALÝCH ŠTUDIJNÝCH SKUPINÁCH

1. Zimný semester (september ‒ december)

8 sústredení v intervale každý druhý týždeň


2. Letný semester (január ‒ apríl)

8 sústredení v intervale každý druhý týždeň


Pre študentov 3. ročníka stredných škôl a 4. ročníka bilingválnych gymnázií

Špeciálna celoročná príprava z chémie a biológie na Lekárske fakulty


Modelové otázky na lekársku fakultu si môžete zakúpiť:
TYPO-PRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod horou 8, Myslava - Košice II, 04016
Telefón: 055 / 685 35 23, 055 / 685 31 34, Fax: 055 / 789 70 29, E-mail: typopres@dodo.sk