Prípravné kurzy pre školský rok 2018/2019 začínajú 1.9., 2.9. a 7.9., 8.9., 9.9..

Individuálna príprava začína v priebehu mesiaca september 2018.


Vzdelávacie centrum ACS ponúka komplexnú prípravu na vysoké školy - MEDICÍNA, FARMÁCIA a PSYCHOLÓGIA v malých študijných skupinách alebo individuálne.


SKUPINOVÉ VYUČOVANIE 8 ‒ 10 ŠTUDENTOV

Termín: sobota od 8:45 alebo od 13:15

nedeľa od 8:45


SKUPINOVÉ VYUČOVANIE 5 ‒ 6 ŠTUDENTOV

Termín: piatok od 15:00

sobota od 8:45 alebo od 13:15


INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA

Termín: pracovné dni v popoludňajších hodinách

sobota od 13:15

nedeľa od 8:45


PRÍPRAVA NA MEDICÍNU

Na základe princípov systematickosti, efektívnosti a profesionálneho prístupu je príprava rozdelená do 3 častí tvoriacich komplexný celok s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky:


1. Zimný semester (september ‒ december)

8 sústredení v intervale každý druhý týždeň


2. Letný semester (január ‒ apríl)

8 sústredení v intervale každý druhý týždeň


3. SP MIX TESTY (koniec mája a začiatok júna)

Lekárske fakulty v SR

Lekárske fakulty v ČR


Súčasťou prípravy na medicínske odbory v ČR je ponuka prípravy z predmetu

FYZIKA

Jednosemestrálna príprava ‒ 8 sústredení

Každý druhý týždeň individuálne alebo v malej študijnej skupine (5 ‒ 6 študentov)


MIMORIADNA PONUKA

Celoročná dvojsemestrálna príprava z chémie a biológie na Lekárske fakulty v ČR


SKUPINOVÉ VYUČOVANIE 5 ‒ 6 ŠTUDENTOV

1. Zimný semester (september ‒ december)

8 sústredení v intervale každý druhý týždeň


2. Letný semester (január ‒ apríl)

8 sústredení v intervale každý druhý týždeň


INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA

Špeciálne so zameraním len na Lekárske fakulty v ČR alebo kombinovaná príprava

na Lekárske fakulty v SR a ČR


Pre študentov 3. ročníka stredných škôl a 4. ročníka bilingválnych gymnázií

Špeciálna celoročná príprava z chémie a biológie na Lekárske fakulty


PRÍPRAVA NA PSYCHOLÓGIU

SKUPINOVÉ VYUČOVANIE 3 ‒ 6 ŠTUDENTOV alebo INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA

Predmety: Základy psychológie (16 hodín)

          Biológia človeka (9 hodín)


PRÍPRAVA NA FARMÁCIU

SKUPINOVÉ VYUČOVANIE 5 ‒ 6 ŠTUDENTOV alebo INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA

Predmety: Chémia

                    Biológia


Stretnutia prebiehajú podľa harmonogramu.
Modelové otázky na lekársku fakultu si môžete zakúpiť:
TYPO-PRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod horou 8, Myslava - Košice II, 04016
Telefón: 055 / 685 35 23, 055 / 685 31 34, Fax: 055 / 789 70 29, E-mail: typopres@dodo.sk