Príprava na vysoké školy


lekárska fakulta chémia
biológia
fyzika (ČR)
farmaceutická fakulta chémia
biológia
univerzita veterinárneho lekárstva chémia
biológia
prírodovedecká fakulta chémia
biológia
odbor psychológia základy psychológie v rozsahu gymnaziálneho učiva
biológia človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva